ODD (Çrregullim opozitar çrregullues)

Çrregullim opozitar çrregullues (ODD)

ODD Ka sjellje shumë sfiduese. Është kur emocionet dhe mendimet e një fëmije janë jashtë balancit, duke e bërë fëmijën të sfidojë dhe të mos bashkëpunojë.
Në Manualin Diagnostifikues dhe Statistikor të Çrregullimeve Mendore, Edicioni i Pestë (DSM 5), ODD është definuar si një model i përsëritur i humorit / nervozitetit, sjelljes argumentuese / sfiduese, ose hakmarrjes.

Fëmijët e diagnostikuar me ODD shfaqin sjellje negative, sfiduese dhe të pabindur në zhvillim ndaj figurave të autoritetit. Fëmijët me ODD shpesh kanë marrëdhënie të konsiderueshme të tensionuara me shoqeri dhe figurat e autoritetit si prindërit dhe mësuesit.

Fëmijët ODD gjithashtu kanë shkallë të lartë të kushteve bashkëekzistente, siç janë çrregullimi i vëmendjes / çrregullimi i hiperaktivitetit (ADHD) dhe çrregullimet e humorit
Fëmijët me ODD kanë këto simptoma:
Shpesh sfidon apo refuzon në mënyrë aktive të respektojë kërkesat nga figurat e autoritetit
Shpesh qëllimisht i bezdisin të tjerët
Shpesh i fajëson të tjerët për gabimet e tij ose për sjelljet e tyre të këqija
shfajësimi

Simptomat mund të jenë të pranishme në shtëpi, në komunitet, në shkollë, ose në të tre mjediset.
Studimet sugjerojnë se 1 deri 20 %( përqind) e fëmijëve dhe adoleshentëve kanë ODD.
Në fëmijët e vegjël, është më e zakonshme tek djemtë.